De verdamper geeft over een groot oppervlakte de in het interieur door het verdampen van het koudemiddel ontstane verdampingskoude af aan de omgeving. Door temperatuurschommelingen en vervuiling kunnen verdampers lek raken.

verdamper

Additional information